De gemeenteraad van Hilversum doet nog onderzoek naar het wel of niet invoeren van één of meerdere zero-emissiezones. Als input daarvoor zijn wij nu aan de slag met een effectenstudie en gaan vanaf volgende week de eerste gesprekken voeren met ondernemers.